Sun. Jul 14th, 2024

Het proces van het vastleggen en samenvatten van financiële transacties staat bekend als ‘boekhouding’. Wanneer de gegevens worden geproduceerd in rapportages voor gebruik door personen of bedrijven buiten de organisatie, wordt het proces ‘financiële boekhouding’ genoemd.

Het verwijst naar het proces van het meten, samenvatten en communiceren van de financiële informatie die door de boekhouding wordt geproduceerd om rekeninginformatie te classificeren en uit te leggen aan relevante partijen zoals aandeelhouders en managers.

Het gebruik van deze informatie maakt het ook mogelijk om toekomstige financiële ontwikkelingen te voorspellen, verschillende bedrijfsonderdelen te analyseren en het bedrijfspotentieel te evalueren. Drie rapporten worden doorgaans gegenereerd in de financiële boekhouding en hebben betrekking op een specifieke, vooraf bepaalde boekhoudperiode:

Balans: geeft een overzicht van de activa en passiva van het bedrijf op een bepaald moment – meestal aan het einde van een boekhoudperiode. Dit rapport geeft een duidelijk beeld van de financiële positie van de onderneming. rapporteert de bruto-opbrengsten, uitgaven en winst of verlies van het boekhoudingsbedrijf. Dit rapport behandelt de inkomsten en uitgaven die worden gegenereerd door zowel reguliere bedrijfsactiviteiten als door ‘niet-operationele’ activiteiten – inkomsten of uitgaven die niet rechtstreeks door het boekhoudingsbedrijf worden geproduceerd. Dit is waarschijnlijk de belangrijkste van de drie soorten boekhoudrapporten, omdat het vaak door het management wordt gebruikt om de financiële draagkracht en besluitvorming te helpen bepalen met boekhouding.

vdgboekhouding.nl